Tips till att begränsa interna e-post

Tips till att begränsa interna e-post – klicka för stort bild

Enligt McKinsey Global lägger en anställd i genomsnitt 28% av sin arbetstid på att läsa och besvara e-post. Det är tid, som kunde användas mer optimalt, eftersom kommunikation via inkorgen är långt ifrån det mest effektiva arbetssättet – och med stor risk för att kunskap och information på ett eller annat sätt förloras längs vägen.

Med bakgrund av sitt interna e-postförbud tidigare i år, har Exformatics samlat erfarenheterne, tips och idéer på hur du kan arbeta mer effektivt.

Exformatics jobbar med ECM, ärendehantering och projekthanteringsverktyg.

Va tycker du om e-post?

Annonser